Informationer fra DKK

Det opdaterede Rally-lydigheds reglement for 2024 fra DKK

Indbydelse til Hoopers dommeruddannelse og Hoopers hjælpedommer uddannelse 2024 

Håndtering af hundebid episoder til arrangementer fra d. 20.07.23 

Invitation til DKK Danmarksmesterskaberne i FCI IGP IFH

DKK udstillings program for 2024 herunder er allerede planlagt og ude så sæt kryds i kalenderen. 

BHU- den 08.11.22 kl. 19:00 Ejbyhallerne- Formand Line deltager

Formandsmøde- den 22.10.22 kl. 10:00 Kobæk Strand konferencecenter - Formand Line deltager 

Informationer fra DKK


Nye titler godkendt af DKK

Bestyrelsen og i særdeleshed Hans Hansen, som har været tovholder på dette projekt, kan nu med stor glæde informere jer om at DKK i dag har godkendt følgende: DKSCH (B) Dansk spor champion ( Schweiss).

Dansk sporchampionat (schweiss): Følgende prøver (afprøvet efter DKK's schweissprøvereglement) skal beståes med en 1. præmie: 1 x 400 meter/3 timer 1 x 400 meter/20 timer 1 x 1000 meter/20 timer samt minimum Very good på en FCI anerkendt udstilling, opnået efter hunden er fyldt 24 mdr. En hund, der er sporchampion (schweiss-, blod- eller vildtspor) i et nordisk land (Finland, Norge eller Sverige), kan opnå titlen DKSCH(B) ved en 1. præmie på følgende schweissprøve: 1 x 1000 meter/20 timerDKBRCH.

Dansk Brugschampionat: Hunden skal have opnået Very good på en FCI anerkendt udstilling. Endvidere kræves IPO 3 eller IGP 3 bestået to gange med mindst 270 point, eller DCH's FH 2 Kåring bestået to gange med mindst 225 point, eller PH's patruljeklasse ( eller højere klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH. og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøve resultater gælder, at de skal være opnået på DKK anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.


Dansk Kennel Klub informationer for FCI European Dog Show 2023 (EDS 2023)

Kan downloades i filen nedenfor. 
 

07.06.2022  En lille artikel fra DKK´s mentalbeskrivelser.

Vidste du dette om DKK's mentalbeskrivelse.

Hvad er en mentalbeskrivelse?

En mentalbeskrivelse er beskrivelse af en hunds reaktioner på en række hændelser. Disse hændelser består af 8 forskellige testmodeller hvor hunden udsættes for nogle oplevelser der får hunden til at reagere. Oplevelserne udføres på nøjagtig samme måde hver gang en hund deltager. Hvor hurtig eller langsomt en hund reagerer, afhænger af hundens tærskelværdier. Alle testmodeller kan direkte sammenlignes med oplevelser i hverdagen når man går tur med sin hund.

Er det en prøve man skal træne til?

Nej det er ikke en prøve hvor man skal præstere noget man har trænet til. Hundene skal helst være så lidt trænede som muligt. Man må ikke bruge kommandoer undervejs for hundene må ikke være under kommando. Det betyder også at hunden gerne må trække i linen og hoppe op af dem den møder. Man kan ikke træne en hund til at gennemgå en mentalbeskrivelse bedre. Hvis man alligevel prøver og med tvang forhindrer en hund i at flygte får man jo ikke et sandt billede af de arvelige ting. 

Hvad er formålet med at mentalbeskrive? 

Formålet med afholdelse af DKK's mentalbeskrivelse er at fremme interessen og forståelsen for hundenes mentale sundhed, herunder at give:· Specialklubberne et redskab til udarbejdelse af en raceprofil· Opdrætterne et avlsredskab· Hundeejerne et kendskab til egne hundes mentale egenskaber· Fremme mentalt sunde hunde

Hvad er det der bliver beskrevet

Helt grundlæggende beskriver vi mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte instinkt for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil raceidealet være forskelligt fra race til race. Det er først og fremmest hundens tærskelværdi der bliver belyst i alle momenter. Tærskelværdier beskriver hvor lidt eller hvor meget motivation der skal til før en hund reagerer med f.eks. legelyst, skræk, nysgerrighed eller trusler. Tærskelværdierne er interessante fordi de kan ændres gennem målrettet avl i modsætning til hundefunktionerne der kun kan ændres gennem mutation.

Er vi sikker på at det er arveligt

I Dansk Kennel Klub arbejder vi for at få øget indsigt i hundens adfærd. Det gør vi blandt andet ved hjælp af DKK's mentalbeskrivelse. Det er værd at arbejde med, fordi det er dokumenteret, at hundens mentalitet er arvelig, i ligesom pelsfarve, størrelse og ørestilling er det. Svenske forskere har lavet beregninger på arveligheden i de testmodeller der anvendes i den mentalbeskrivelse vi benytter i Dansk Kennel klub. Forskerne har dokumenteret at sandsynligheden for, at den statistiske arvelighedskoefficient er forkert, ligger på mindre end en halv procent.
Sammenlignet med andre sundhedsundersøgelser så ligger mentalbeskrivelsen ret godt. Det betyder også at man rimelig let kan ændre på hundenes temperament hvis man ønsker at ændre f.eks. nysgerrighed, stres, afreaktion eller flugttendens.

Hvorfor skal hundene være så unge

Mentalbeskrivelsen er udarbejdet til at vise de arvelige reaktionsmønstre og de vises med største sikkerhed når hundene er så unge og utrænede som muligt. Dvs. mellem 10 og 24 måneder gamle. Det kan f.eks. være svært at se lysten til at løbe efter et bytte på en hund der er omkring 3-4 år og meget trænet. Ofte vil en så gammel hund være trænet til ikke at må løbe uden en kommando. Hvis man vil bruge mentalbeskrivelsen som et avlsredskab bør opdrætterne sørge for at deres kuld bliver mentalbeskrevet i en alder mellem 10-24 måneder. Hele kulds resultater giver en større sikkerhed for arvbarheden end når det kun drejer sig om en enkelt hund her og der. 

Hvad nu hvis min hund bliver meget bange

Nogle hunde reagerer med mere skræk end andre i et eller flere momenter, men vi bestræber os på at der skal hjælpes så meget at hunden kan få ubehaget rystet af sig igen. Vi ser helst at hunden bliver 0-stillet efter hver oplevelse så derfor går der lidt tid mellem de forskellige momenter. Kan hunden ikke selv komme frem og undersøge og afreagere bliver ejeren bedt om at hjælpe hunden.
Der vil naturligt nok være stor forskel på hundenes reaktioner, ellers var det jo ikke nødvendigt at få dem mentalbeskrevet.

Kan min hund tage skade af at blive testet

En hund tager ikke skade af at blive mentalbeskrevet, men ejeren vil måske opdage reaktioner som ikke var forventet hvis hunden ikke inden har været udsat for en sådan oplevelse. Beskrivelsen viser noget om hvor meget en hund kan klare af forskellige oplevelser efter hinanden. Nogle hunde er så mentalt stabile og afbalancerede med et overskud der gør at de godt kunne klare en hel mentalbeskrivelse mere når de er færdige og andre hunde har svært ved bare at gennemføre en hel beskrivelse. Hvis de stresser for meget eller er for nervøse og ikke kan komme af med sit ubehag, kan det være at beskrivelsen stoppes for ikke at presse hunden for meget. Nogle oplever at hunden efterfølgende kan være nervøse over for skud. Det skyldes som regel ikke fordi den oplever skud i forbindelse med mentalbeskrivelsen, men fordi den er mere usikker over for skud generelt. De unge hunde udvikler ofte skrækken for skud når den er omkring 1 - 2 år gammel. Derfor oplever mange ikke nogen reaktion den første nytår efter man har fået en hvalp i huset. Året efter kan det vise sig at den nu reagerer på nytårsknald og det er ikke fordi den inden har været på en mentalbeskrivelse eller oplevede en stort knald det første år. Det havde vist sig alligevel. Ofte vil der være skudrede hunde i dens nærmeste familie og derfor er det vigtigt at man ikke i avlen parre 2 hunde der er meget bange for skud for så vil alle hvalpene risikere at blive skudrede.

Hvordan kan det bruges i avlen En opdrætter kan bruge mentalbeskrivelsen til at sortere ud i de hunde som ikke opfylder de mentale krav man har til sit opdræt. Man kan sammenligne resultaterne på de hunde der er beskrevet med racens ønskeprofil som man kan finde på hundeweb. Man kan søge på alle hunde enkeltvis, både i forhold til ønskeprofil, men også i forhold til hele racens gennemsnit. På den måde kan man se hvilke avlshunde der forbedrer racegennemsnittet og hvilke der trækker ned. Der er mange muligheder for at se hvordan man kan forbedre en races mentalitet. Hvis man f.eks. har flere hunde i et kuld der enten er bange for skud eller har svært ved at komme af med sit ubehag, så kan man prøve at finde avlshunde ved næste kuld som ikke har de problemer.

Fortæller det noget om min hunds træningsevner 

Mentalbeskrivelsen viser ikke om en hund kan trænes for det kan alle hunde, men den kan vise noget om hvor god den er til at koncentrere sig og om den kan arbejde selvstændigt. Har den nysgerrighed og kan den afreagere hurtigt uden at stresse og er den opmærksom på ejer.
Den udvidede beskrivelse som er for hunde over 2 år. Den viser flere ting som kan sige mere om hundens træningspotentiale da den også beskriver hundens koncentration og konflikttendens.

Vil du vide mere om mentalbeskrivelse.

På Kennelklubbens hjemmeside kan du læse mere om uddannelse, mentalbeskrivelse og hvordan man afholder en mentalbeskrivelse. Det er også muligt at kontakte udvalget ved at kontakte udvalgssekretæren Pia Paulsen, pipa@dkk.dk

DKK's mentalbeskrivere

Hvordan bliver mentalbeskriverne uddannet?

Der bliver jævnligt uddannet nye mentalbeskrivere. Uddannelsen er blevet ændret i forhold til hvad den tidligere var, så man nu skal gennem tre forskellige uddannelsesforløb før man ender ud som færdig mentalbeskriver. Uddannelsen er delt op i tre moduler som er følgende: Figurant-, Testleder- og Beskriver-uddannelse.

Det er en del af vores kvalitetssikring at vi nu uddanner på denne måde. Hele uddannelsen som mentalbeskriver, tager som minimum 3 ½ år. Denne uddannelsesform vil klæde beskriveren rigtig godt på da hele uddannelsen bliver meget grundigere.

Der gøres opmærksom på at man ikke får løn når man er ude at mentalbeskrive. Det er frivilligt gratis arbejde. Man får dog skattefri kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.

Et kommende kursus på Figurantuddannelsen, er planlagt i februar-april 2023. Uddannelsen foregår over 2 weekender + en praktisk eksamen på en officiel beskrivelse.

Kunne du tænke dig at være en del af teamet der mentalbeskriver hunde?

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af denne spændende opgave så meld dig til et Infomøde omkring den nye uddannelse som foregår både på Vilhelmsborg og i DKK. Alle er velkommen.

For at blive optaget på det kommende figurantkursus er der følgende krav for optagelse:

-Være medlem af DKK.
-Have hundeerfaring og kunne lide hunde af enhver slags og være fortrolig med både store og små hunde.
-Have set en hel mentalbeskrivelse eller selv deltaget på en.
-Være fysisk sund, aktiv og mobil. Skal bl.a. kunne sidde på hug og komme op uden problemer.
-Basiskursus vil være en fordel.
-Indstilling fra specialklub, DKK-kreds, DCH eller PH.

Opfylder du disse krav kan du sende en skriftlig ansøgning til Pipa@dkk.dk med relevante oplysninger om dig selv og om din erfaring med hunde.

Der starter nye hold op i start 2023. Datoer og sted bliver slået op på DKK's hjemmeside, www.dkk.dk, og Facebook.


Der bliver afholdt gratis infomøder både på Sjælland og i Jylland samme dag.

Tirsdag d. 15. november 2022

Sted: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 SolrødMødetid: 19.00 - ca. 21.00
Kurset er med kaffe og kage.Underviser: Mentalbeskriverudvalget

Tirsdag d. 15. november 2022
Sted: Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 MårsletMødetid: 19.00 - ca. 21.00
Kurset er med kaffe og kage.Underviser: Mentalbeskriverudvalget

Tilmelding til Pia Paulsen, mail: pipa@dkk.dk

30.05.2022 information om ændringer ved feltsøg